Hepura tham gia Ngày hội các nhà Cung cấp 2018

Lê Thị Quỳnh Trang

Ngày hội các nhà Cung cấp do Ủy ban sản xuất Amcham tổ chức hàng năm nhằm kết nối các nhà cung cấp vào chuỗi giá trị toàn cầu, nhằm thiết lập các mối quan hệ kinh doanh và giúp mở rộng mạng lưới kinh doanh. Ngày hội các nhà cung ứng của AMCHAM tiếp …

0989 998 811